Hur vi arbetar under Covid-19 tider

Festa distanserat och arrangera festen ansvarsfullt.

Vi på CLUSTRET är av inställningen att vi, om vi hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, genomför alla arrangemang så mycket som möjligt utifrån myndigheternas inrådan.

Förutsatt att ingen av gästerna är sjuk eller tillhör en speciell riskgrupp går det mesta att genomföra med vissa anpassningar. Anpassningarna berör både antalet personer och tiden man träffas. Hur arrangerar vi då festen ansvarsfullt? Nedan följer ett par punkter som vi föreslår för att även under rådande omständigheter kunna ställa till med en lyckad tillställning trots allt.

Tips på hur vi kan arrangera er fest ansvarsfullt.

  • För att minska köbildning när gästerna anländer till festen, dela upp ankomsttiden på 2 eller 3  olika grupper så att de anländer med ca 20 minuters mellanrum.
  • Vi dukar upp sittningen så att gästerna kan hålla ett bra avstånd till varandra när de sitter till bords.
  • För att undvika köer i baren och barhäng går serveringspersonalen runt till borden och tar upp dryckesbeställningar från gästerna.
  • Eventuell mingelmat (kanapéer/snittar) serveras på bricka av serveringspersonal som går runt till gästerna.
  • Handsprit kommer att finnas utanför toaletterna, ingången och utspritt i lokalen.
  • Skyltar som påminner om god hygien samt att hålla avstånd kommer att sättas upp.
  • Spara kramarna till nästa gång.
  • Se till att inte flera personer använder samma mikrofon eller annan teknisk utrustning.
  • Noggrann och fortlöpande städning av hygienytor under kvällen.