Festvåning

FESTVÅNING

En bra festvåning är grunden för ett lyckat arrangemang. En festvåning ska spegla festlighetens art och antalet gäster. En för stor lokal känns lätt tom och en för liten lokal kan upplevas som för trång. Läge och dekor är minst lika viktigt.

Clustret samarbetar med en rad olika festvåningar som ligger i olika prisklasser, allt från slott till mycket vackra källarlokaler.

Clustret hjälper dig att hitta en festvåning som passar dina behov. Vi har ett unikt nätverk av leverantörer inom dekor, underhållning & teknik som vi gärna delar med oss av. Vi garanterar att er tillställning blir av världsklass.